Üürilepingu lõpetamine

Üürilepingut saab poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada. Selle kokkuleppe fikseerimiseks võib kasutada allolevat näidist eeldusel, et pooltel ei ole teineteise suhtes mingeid nõudeid. Kokkuleppe vormistamisel tutvu hoolikalt näidistingimustega – vajadusel muuda/täienda teksti ja veendu, et lõpptekst vastab poolte vahel kokkulepitud tingimustele. Kogemuse puudumisel konsulteeri juristi või asjatundjaga.

Lae alla üürilepingu lõpetamise kokkuleppe näidis

Eluruumi üürileping näidis

Alla laetav dokumendi näidis on

Üürilepingu lõpetamise KKK

Üürisuhte lõpetamine kirjaliku dokumendiga ei ole kohustuslik, kuid see on rangelt soovituslik!

Tähtajalise üürilepingu lõpetamiseks ei ole vaja lõpetamist eraldi fikseerida ning piisab üleandmise-vastuvõtmise aktist.

Tähtajatu üürilepingu saab korraliselt ehk ühe osapoole soovil üles öelda kolmekuulise etteteatamisega. Teavitus peab olema kirjalik ja üürnik peab kinnitama selle kätte saamist.

Mõlema osapoole nõusoleku puhul on võimalik leping lõpetada ka varem. Kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult.

Erakorraline ülesütlemine on lubatud Võlaõigusseaduse järgi (§ 314-319) juhul, kui lõpetamise põhjus on piisavalt mõjuv ja lepingu jätkamine pole enam mõlema osapoole huvides.

Korrektne üürilepingu lõpetamine

Äriruumi üürileping näidis

Portaalist üürileping.ee leiad kinnisvaraomaniku vaatenurgast tasuta põhjalikku teavet üürilepingute kohta.

Peeter Kägu, Lexit OÜ vandeadvokaat

Alla laadimisi: 341

Küsi paremat, kuid õiglast üüritasu!

Võta ühendust kogenud kinnisvara hindajatega, kes koostavad hindamisakti juba järgmisel tööpäeval!